KAMPANIA EDUKACYJNA

prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi za pośrednictwem Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Certyfikat

Certyfikaty & wyróżnienia

CERTYFIKAT NATO 0850H

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej 0850H

Read more

DYPLOM PIP - BHP

Wdrożenie działania zmierzającego do poprawy poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładzie.

Read more

CERTYFIKAT ISO 9001:2008

System zarządzania jakością w zakresie: produkcja i sprzedaż formowych wyrobów gumowych.

Read more

WYRÓŻNIENIE WSK Rzeszów

Dowód uznania za terminowe dostawy, elastyczność reagowania na zmiany oraz dobrą współpracę.

Read more

Koncesja B-014/2018 MSWiA

Koncesja na wytwarzanie i obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym…

Read more

Certyfikat ISO 9001:2015

System zarządzania jakością w zakresie – produkcja i sprzedaż formowych wyrobów gumowych.

Read more

Nasi Klienci