POLITYKA JAKOŚCI

Taka organizacja procesów przebiegających w Zakład Produkcji Gumowej hoko K. Hodor R. Karbowniczek Sp.j. aby tworzyły fundament nowoczesnego zarządzania i pomagały w spełnieniu wymagań jakościowych klientów .

Jednoznaczne opisanie procesów wraz z ich wzajemnymi zależnościami z pełnym uwzględnieniem interesów i oczekiwań  klienta – pozwoli zapewnić, że liczne, powiązane ze sobą działania są zidentyfikowane, koordynowane i nadzorowane.

Intencją Właścicieli i Załogi  jest  zapewnić najwyższą jakość wyrobu, poprawić konkurencyjność, uzyskać lepszy wynik finansowy, poprawić bezpieczeństwo, zwiększyć orientację na klienta a to  wszystko wymaga ciągłego  doskonalenia

  • i takie zadanie postawiono osobom związanym z działalnością  ZPG hoko sp.j.

 Utrzymanie systemu zarządzania jakością

  • to podstawa dobrego wizerunku naszego Zakładu w myśl podejścia procesowego :

planuj –  działaj  – sprawdź –  popraw

FOLDER HOKO PDF
DOWNLOAD